رویال پشتیبان

بایگانی ماهانه: اکتبر 2015

مشاور آنلاین برای چه مشکلاتی مناسب است؟

مشاور آنلاین و مشکلات روانشناختی در مشاوره آنلاین با استفاده از تماس تصویری امکان ارتباط چهره به نیز فراهم شده است. با توجه به این مزیت درصد بیشتری از مشکلات را می توان با کمک مشاور آنلاین تحت درمان قرار داد. به طور کل سه دسته از مشکلات در روانشناسی مورد توجه هستند. این موارد […]

دکتر روانشناس آنلاین

مشاوره آنلاین

دکتر روانشناس آنلاین چه کاری انجام می دهد؟ یک دکتر روانشناس خوب در تهران در طول جلسات، موقعیت ها را تجزیه و تحلیل می کند تا مشکلات را شناسایی کند و درمان موثری انجام دهد. با توجه به رویکرد، تالیفات، آموزش و وابستگی های علمی، روانشناس ترجیح می دهد روان درمانی های خاصی را (روان […]